Lidé nadačního fondu

Avatar
Mons. ThDr Jan Balík, PhD. - předseda
Narodil jsem se v roce 1965. Knězem jsem od roku 1991 a celá léta jsem se věnoval mladým lidem. V současnosti jsem generálním vikářem pražské arcidiecéze a mám na starosti církevní školství a charitu. Patřím mezi popularizátory teologie těla sv Jana Pavla II. Papež František mě jmenoval v roce 2018 konzultorem vatikánského Dikasteria pro laiky, rodinu a život.

Podporovat děvčata v jejich lidském a duchovním růstu a spolupracovat na tom s řadou výtečných lidí je pro mě dlouhodobě zdrojem radosti a vděčnosti Bohu.
Avatar
Mgr. Anna Brabcová - členka správní rady
Pocházím z jižní Moravy, kde jsem vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity. S dětmi a mladými lidmi jsem se setkávala zejména při práci v Diecézním centru života mládeže a při přípravě celostátních a světových dnů mládeže. Velmi si vážím těch, kteří ukazují mladým lidem správný životní směr. Jednou z možností je i Časopis IN s velmi čtivými články nejen pro mladá děvčata.
Avatar
Mgr. Vladimír Novák - místopředseda
Narodil jsem se v roce 1970. Na kněze jsem byl vysvěcen roku 1997 v Hradci králové. Působil jsem v různých farnostech královéhradecké diecéze a nejdéle jsem sloužil v Interdiecézním centru života mládeže v Příchovicích. V současné době jsem farářem v Proseči u Skutče.

Časopis IN! sleduji od jeho vzniku a zdá se mi být vhodnou, křesťansky zaměřenou, alternativou obdobných časopisů pro náctileté slečny. Z vlastní zkušenosti vím, že ve farnostech je o něj zájem. Proto ho podporuji a těší mne, že mohu přiložit ruku k dílu i v Nadačním fondu IN!
Avatar
Mgr. Jaroslav Krajl - revizor
Narodil jsem se v roce 1972. Na kněze jsem byl vysvěcen roku 1997 v Praze. Byl jsem jáhnem v Praze - Stodůlkách, kaplanem ve Vlašimi, deset let jsem působil v Arcidiecézním centru života mládeže - Nazaret a nyní jsem farářem v Nymburce a rádcem mládeže vikariátu Stará Boleslav. Píšu básně, chovám plazy a mám rád farní tábory, Světové dny mládeže a podobné akce.

Nadační fond časopisu IN vnímám jako důležitou věc, protože druhý stupeň základní školy je klíčové období pro uchování víry. Je to doba, kdy člověk bytostně potřebuje společenství vrstevníků, a spojení skrze časopis IN! je pro mnohé dívky vhodným doplněním.

Jak nás můžete podpořit?

Potvrzení o daru nepotřebuji:

Pokud nepotřebujete potvrzení o svém daru Nadačnímu fondu pro daňové účely, zašlete prosím částku dle Vašeho uvážení jednorázově či pravidelným trvalým platebním příkazem na číslo účtu Nadačního fondu 2200295025/2010. Trvalý či jednorázový platební příkaz na číslo účtu NF 2200295025/2010.

Pro platbu ze Slovenska prosím použijte číslo účtu CZ3820100000002200295025

Děkujeme Vám za Váš příspěvek, kterým podporujete naše dílo.

Potřebuji potvrzení o daru:

Přejete-li si za svůj dar Nadačnímu fondu obdržet potvrzení pro daňové účely, vyplňte prosím ještě před odesláním daru tento formulář. Následně ve své emailové schránce naleznete pokyny k platbě, včetně variabilního symbolu či QR kódu, na základě kterých bude potvrzení vystaveno.
Nebo při platbě pomocí údajů v levém sloupci uveďte do poznámky pro příjemce svoji emailovou adresu, na které Vás můžeme kontaktovat kvůli údajům pro potvrzení o daru.

Prostředků nadačního fondu lze použít pouze k realizaci cíle fondu, tedy k podpoře vydavatele časopisu IN! dívčí svět, kterým je v současnosti Vydavatelství IN s.r.o. se sídlem Horní nám. 12, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 272 65 170.

Kontakt

info@nadacnifondin.cz

Předseda Nadačního fondu:
Jan Balík
Hradčanské nám. 56/16
118 00 Praha 1 - Hradčany
tel.: 220 392 229, sekretar.balik@apha.cz

Výroční zprávy

Statut nadačního fondu časopisu IN

Pevně věříme, že dílo, které je od počátku provázeno Boží pomocí, bude pro naše čtenářky přínosem a pomocí pro jejich dozrávání a vytváření životních názorů.

Zpět nahoru