Nadační fond
časopisu IN! dívčí svět

Líbí se vám časopis IN! dívčí svět?

Považujete za důležité hodnoty, které dívkám přináší?

Zveme vás ke spoluúčasti na našem díle formou finančního daru Nadačnímu fondu.

Přispějete k vytváření kvalitního obsahu časopisu, který provází děvčata složitou dobou dospívání.

1. Co chceme?

Pomáhat mladým lidem najít sebe sama, svoji osobní cestu k Bohu a žít v současném světě v duchu křesťanských hodnot.

2. Co je naším cílem?

Vést mladé dívky k pozitivnímu životnímu stylu založenému na křesťanských hodnotách.

3. Jak pomáháme?

Poskytujeme nadační příspěvky na tvorbu a rozvoj časopisu IN! dívčí svět a hradíme předplatné pro čtenářky v Česku i Slovensku, aby si mohly časopis bez obtíží objednat.

4. Jaký je účel fondu?

Materiální podpora časopisu IN! dívčí svět, jehož obsah popularizuje učení katolické církve v otázkách víry a mravů.

Díky nadačnímu fondu se daří získávat sponzory dobrého díla, a tím přispívat k prorodinné výchově děvčat.

Nejčastěji kladené otázky (klikněte na otázku)

Chceme, aby byl časopis IN! dívčí svět dostupný pro všechny dospívající dívky, které o něj projeví zájem. Již od roku 2005 časopis provází věřící dívky na jejich cestě dospíváním a považujeme za důležité děvčatům předávat aktuální témata ve světle víry a křesťanské morálky. Rozhodli jsme se přistoupit k této změně a financovat časopis prostřednictvím Nadačního fondu z příspěvků dárců, aby byl dostupný pro všechny bez ohledu na jejich finanční možnosti.

Ano. Časopis rozesíláme bezplatně všem, kdo o něj požádají prostřednictvím formuláře na stránce ZDE.

Časopis IN! můžete podpořit modlitbou, jeho doporučením někomu, komu by se mohl líbit, nebo finančním darem Nadačnímu fondu. Dar je možné zaslat na účet 2200295025/2010 (FIO banka). Tento příspěvek je zcela dobrovolný a nemá žádný vliv na to, zda časopis můžete nebo nemůžete odebírat.

Příspěvek Nadačnímu fondu je dobrovolný a není vázaný na odebírání časopisu. Pokud chcete přispět Nadačnímu fondu, moc vám děkujeme a vážíme si vaší podpory. Dar je možné zaslat na účet 2200295025/2010 (FIO banka).

Výše příspěvku je zcela dobrovolná a děkujeme Vám za jakýkoliv dar, ať už jednorázový nebo pravidelný. Pomůže i malá částka posílaná měsíčně přes trvalý příkaz. Například příspěvkem 70 korun měsíčně, což jsou reálné náklady na tvorbu časopisu a distribuci, podpoříte jednu dívku, která může časopis odebírat.

Samozřejmě. Prosíme o uvedení vašeho emailu do poznámky pro příjemce při posílání daru na účet Nadačního fondu, abychom mohli platbu přiřadit s příslušným potvrzením o daru. Potvrzení o daru je pak možné vyžádat na emailu dary@nadacnifondin.cz.

V roce 2022 v časopise dárky nebudou, ale rádi bychom je v budoucnu znovu obnovili. Pokud máte zájem o nějaké zboží (trička, tašky nebo různé drobnosti) spojené s tvorbou časopisu, můžete si je objednat zvlášť na e-shopu www.shop.in.cz.

Ano, časopis IN! je i nadále distribuován na Slovensko a bude financován z příspěvků dárců Nadačního fondu. Pokud chcete přispět Nadačnímu fondu časopisu IN! ze Slovenska, je tak možné učinit přes účet CZ3820100000002200295025 (FIO banka). Příspěvek Nadačnímu fondu je dobrovolný a nemá vliv na možnost odebírat časopis. Náklady na tvorbu jednoho časopisu s distribucí na Slovenskou jsou 3,50 €.

Pokud nemáte v okolí nikoho, komu byste časopis IN! nabídli, můžete se stát dárci Nadačního fondu a podpořit tak anonymně jinou dívku, která díky Vám může časopis dostávat. Našim přáním je zasílat časopis IN! všem dívkám, které o něj projeví zájem bez ohledu na jejich finanční situaci, a vy můžete být této věci nápomocni.

Zavolejte si do Vydavatelství IN! na telefonní číslo 775 598 604 nebo 480 023 408, nebo napište e-mail na adresu objednavky@in.cz, kde vám pomohou konkrétní situaci vyřešit.

Jak nás můžete podpořit?

Potvrzení o daru nepotřebuji:

Pokud nepotřebujete potvrzení o svém daru Nadačnímu fondu pro daňové účely, zašlete prosím částku dle Vašeho uvážení jednorázově či pravidelným trvalým platebním příkazem na číslo účtu Nadačního fondu 2200295025/2010. Trvalý či jednorázový platební příkaz na číslo účtu NF 2200295025/2010.

Pro platbu ze Slovenska prosím použijte číslo účtu CZ3820100000002200295025

Děkujeme Vám za Váš příspěvek, kterým podporujete naše dílo.

Potvrzení o daru potřebuji:

Přejete-li si za svůj dar Nadačnímu fondu obdržet potvrzení pro daňové účely, vyplňte prosím ještě před odesláním daru tento formulář. Následně ve své emailové schránce naleznete pokyny k platbě, včetně variabilního symbolu či QR kódu, na základě kterých bude potvrzení vystaveno.
Nebo při platbě pomocí údajů v levém sloupci uveďte do poznámky pro příjemce svoji emailovou adresu, na které Vás můžeme kontaktovat kvůli údajům pro potvrzení o daru.

Prostředků nadačního fondu lze použít pouze k realizaci cíle fondu, tedy k podpoře vydavatele časopisu IN! dívčí svět, kterým je v současnosti Vydavatelství IN s.r.o. se sídlem Horní nám. 12, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 272 65 170.

Kontakt

info@nadacnifondin.cz

Předseda Nadačního fondu:
Jan Balík
Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1
tel.: 220 392 229, sekretar.balik@apha.cz

Pevně věříme, že dílo, které je od počátku provázeno Boží pomocí, bude pro naše čtenářky přínosem a pomocí pro jejich dozrávání a vytváření životních názorů.


Zpět nahoru